סיפורי הגר שני מודלים של שיבה לחיים

סיפורי הגר שני מודלים של שיבה לחיים תמר ביאלה התנ"ך מספר שני סיפורים על יציאת הגר מבית אברהם ושרה . בסיפור הראשון ( בראשית טז ) הגר מוצגת כשפחה המצרית , זרה בבית אדוניה , רחוקה מביתה ותרבותה . כשהיא ניתנת לאברהם לאשה היא הרה , ומגלה את שההריון מחדש לה . חוסר האונים ובעיקר הסבל אינם הכרחיים י החיים הצומחים בתוכה אולי מזכירים לה את תחושת הצמיחה שהיא הרגישה פעם , בילדותה , והיא נוהה אחריהם . שרה קלה בעיניה . הפער המעמדי איבד משמעותו בעיניה . שרה , הרואה את הניצוץ החדש בעיני שפחתה , נבהלת ומקשה את עולה , והגר מחליטה לברוח . הגר משתנה : היא רואה מים במדבר . מלאך ה' המוצא אותה על העין שבדרך שור , שופעת חיות , מבטיח לה זרע רב . עליה לשוב להתענות תחת ידי שרה כי לא תוכל , טכנית , לממש את השפע הזה בתנאים הנוכחיים : אשה הרה , הנמצאת לבד במדבר . אך בקרוב ייוולד לה בן , ישמעאל , פרא חופשי ומשוחרר , שיהיה במגע שוויוני ופעיל עם אנשים " ) ידו בכל ויד כל בו ( " שתהיה לו נוכחות ועוצמה בקרב אחיו " ) ועל פני כל אחיו ישכן . ( "  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים