" על דבר שרי" על השותפות והשיתוף בין אברהם לשרה

" על דבר שרי" על השותפות והשיתוף בין אברהם לשרה אראלה ידגר בעלי המדרש צוללים אל הזרמים התת-קרקעיים שבכתוב , מעלים את שאלות הנצח המתעוררות במפגש עם הדמויות וחושפים אותן אל עין הקורא . לעתים הם מפנים את הזרקור אל אשר כתוב ברמז , חבוי בקפלי הפסוקים , לעתים הם משלימים את אשר היה צריך להיות בכתוב ואין בו . כך עושים שני מדרשים המתארים את תפילת שרה בביתו של פרעה . שניהם מציגים את אמונתה , את תפילתה ואת אישיותה של שרה , בהשוואה לאברהם : כל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת : רבון העולמים . אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה . אברהם יצא חוץ לסירה ואני בתוך הסירה . אמר לה הקב"ה : כל מה שאני עושה , בשבילך אני עושה . והכל אומרים : "על דבר שרי אשת אברם" ( בראשית יב , יז ) ( בראשית רבה , פרשה מא , ב . ( " ויראו אותה שרי פרעה ויהללוה אל פרעה" ( בראשית יב , טו . ( כיוון שראה אברהם כך , התחיל בוכה ומתפלל לפני הקב"ה ואומר : רבונו של עולם , זו היא בטחוני שבטחתי בך , ועכשיו עשה למען רחמיך וחסדיך ואל תביישני מסברי [ מתקוותי . [ ושרה אף היא צוחקת ואומרת : רבונו של עולם , אני לא הייתי יודעת כלום , אלא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים