גבורת שרה וגבורת המיילדות שני דגמים של עמידה נשית

גבורת שרה וגבורת המיילדות שני דגמים של עמידה נשית חיותה דויטש חז"ל מוצאים הקבלה בין מה שאירע לאברהם יצחק ויעקב למה שאירע לבניהם - 'מעשה אבות סימן לבנים . ' פרשת ירידתו של אברהם למצרים היא אחת הדוגמאות לכך : " ולאברהם היטיב" ... אמר הקב"ה לאבינו אברהם צא וכבש את הדרך לפני בניך , ואת מוצא כל מה שכתוב באבינו אברהם כתוב בבניו . באברהם כתוב : "ויהי רעב בארץ , " בישראל כתוב : "כי זה שנתים הרעב" . באברהם כתוב : "וירד אברם מצרימה" בישראל כתוב : "וירדו אבותינו מצרימה . " באברהם כתוב : "לגור שם , " בישראל כתוב : "לגור בארץ באנו . " באברהם כתוב : "כי כבד הרעב בארץ , " בישראל כתוב : "והרעב כבד בארץ . " באברהם כתוב : "ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה" וגו , ' בישראל כתוב : "ופרעה הקריב . " באברהם כתוב : "והרגו אתי ואותך יחיו , " בישראל כתוב : "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיוך . באברהם כתוב : "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי , " בישראל כתוב : "וייטב אלהים למילדות . " ( בראשית רבה , פרשה מ . ( שתי הדוגמאות האחרונות מחברות בין סיפור שרה לבין סיפור המיילדות . במקבילה זו אברהם הוא כמו הבנים המצויים ת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים