קשת בענן העברת האחריות על קיום העולם מהקב"ה לבני האדם

קשת בענן העברת האחריות על קיום העולם מהקב"ה לבני האדם חנה קהת ישנן בתורה פרשיות מופלאות ורחוקות מן ההבנה האנושית , כדברי הרמב"ם : האמרות הנפלאות אשר פשוטן בתכלית הזרות , ואם הבנת פרקי מאמר זה כפי שראוי להבינם תתפלא על חכמת המשל הזה ותיאומו למציאות ( מורה נבוכים , חלק ב , פרק ל . ( דבריו מוסבים על תיאורי גן העדן המופיע בפרק ב בבראשית . תיאור פנטסטי שאינו נתפס לפי מושגי המציאות שלנו , בדומה לפרשות כמו המבול , הקטסטרופה הגדולה בהיסטוריה , או עקדת יצחק , הנשגבות מבינתנו . גישתו של הרמב"ם היא כי צריך לנסות לפענח את עומק הרעיונות המסתתרים מאחורי פשט הדברים הכתובים , אשר לדעתו לעתים רבות מהווים משל לרעיונות תיאולוגים וחינוכיים עמוקים ביותר . לפיכך עלינו להתרכז במשמעויות ובלקחים של אותן סוגיות , כי זו מטרתן , למרות הקושי הגדול להבינן באופן פשוט . לדוגמה , גן העדן אבד לאדם מהר מאד אחרי היבראו . כהרף עין , היה ונעלם . מדוע כה חשוב תיאורו לפרטי פרטים ? מדוע כה חשוב סיפור הגירוש ממנו ? יתכן ואלו מסבירים את התודעה האנושית בהשתוקקות לשלמות ובשאיפה לחזור לגן העדן האבוד . הסיפור נותן פשר לחוויה הקיומי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים