"וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם" האשה והברית במהלך הדורות

" וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם" האשה והברית במהלך הדורות אראלה ידגר ספר בראשית הוא ספר הברית בין הבורא לברואיו . הברית הראשונה נכרתת עם הטבע כולו . כתגובה על חטא האדם הושחת העולם במבול ונפרצו חוקי הטבע . הברית שאחריו היא ברית של נתינה א-לוהית ואהבה ללא תנאי . הקב"ה מקבל , כביכול , את האדם על חולשותיו ומבטיח שגם אם יחטא , לא תהיה עוד השחתה מוחלטת של היקום . חוקי הטבע יתמידו לפעול , ללא תלות בהתנהגות האדם : ... " ויאנסו הי אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעךיו ןלא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי . עד כל ימי הארץ זרע וקציר ןקר וחם וקיץ ו חרף ויום ולילה לא ישב 1 תו" ( שם ח , כא-כב . ( הקשת בענן היא אות להבטחה גורפת זו : " את קשתי נתתי בענן ןהיתה לא 1 ת בךית ביני ובין האךץ ... ןזכךתי את 5 ריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה , בכל בשר ולא יחיה עוד המים למבול לשחת כל-בשר" ( שם ט , יג-טו . ( במקביל לברית הקשת בענן נתבעים נח ובניו לשמור את שבע המצוות , שנועדו להסדיר את חיי החברה ולתקן את הכשל של דור המבול . תביעה זו אינה מלווה בשכר ועונש ואינה מגובה בברית ....  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים