חשון

חשון יונה עם עלה של זית אילת וידר-כהן " וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם" אראלה ידגר קשת בענן חנה קהת גבורת שרה וגבורת המיילדות חיותה דויטש " על דבר שרי" אראלה ידגר סיפורי הגר תמר ביאלה " ותמת שרה" רחל עופר מסע אל החסד יהודה מירסקי " למה זה אנכי" אסתר לפיאן מסירה את הצעיף בפעם הראשונה ימימה חובב  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים