הסכנה שבדעת קריאה מחודשת בסיפורם של ר' יוחנן וריש לקיש

הסכנה שבדעת קריאה מחודשת בסיפורם של ר' יוחנן וריש לקיש דניאל-שרה ברנשטיין העובדה שיש סיכון ב'דעת' אינה חדשה . הסכנה הזאת מוכרת לנו מבראשית : " ומעץ הדעת טוב ורע לא ר 1 אכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" ( ב , יז . ( ממה נובעת הסכנה המרחפת על עץ הדעת ? האם היא תוצאה רק של איסור שאסר הקב"ה - שהיה יכול באותה מידה ועם אותן התוצאות לאסור על אכילת פרי מכל עץ אחר - או שמא יש בדעת עצמה סכנה ? על רקע שאלות אלו אני מבקשת לפנות לסיפור אחר העוסק בדעת ובמוות - סיפור מפגשם של רבי יוחנן וריש לקיש , המחלוקת ביניהם ותוצאותיה הטרגיות : יום אחד שחה ר' יוחנן בירדן . ראה אותו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו . אמר לו ר' יוחנן לריש לקיש גבורתך לתורה . אמר לו : יופייך לנשים . אמר לו : אם תחזור בך [ ותשוב ללמוד תורה ] אתן לך אחותי שהיא יפה ממני . קבל על עצמו [ לעשות כך . [ רצה לחזור להביא את בגדיו ולא היה יכול [ כיוון שקיבל עליו עול תורה כוחו נחלש . [ לימד אותו תורה ומשנה ועשה ממנו אדם גדול . יום אחד היו חולקים בבית המדרש [ בבעיה זו : [ 'הסייף והסכין והפגיון והרומח וכן מגל יד ומגל קציר , ממתי מקבלים טומאה , משעת ג...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים