"תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" קריאת נשים בפרשת וזאת הברכה כביטוי לשילוב בין חוויה למסורת

" תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" קריאת נשים בפרשת וזאת הברכה כביטוי לשילוב בין חוויה למסורת חנה ספראי שמחת תורה , חגה של התורה , טומן בחובו שלל משמעויות . אחת המשמעויות החשובות ביותר עבור נשים רבות בשנים האחרונות היא קריאת התורה לנשים בחג . החוויה הדתית העמוקה הקשורה בספר התורה ובמשמעותו בחיינו היא מוקד חדש-ישן לזהות דתית פעילה . בד בבד , אותה חוויה עצמה היא אחד ממוקדי הוויכוח בין נשים אלו ובראשן 'קולך' ובין המתנגדים להתעוררות זו בקרבנו . בשמחת תורה אנו חוזרים פעמים אחדות על ראשיתה של פרשת וזאת הברכה , כך שכל אחד ואחת יזכה לעלות לתורה בחג חשוב זה . בקריאה בביתי הנהגנו לעיין בקטע אחד מן הקריאה בכל שנה כדי להעמיק את ידע התורה ואת משמעותה בקרב העולות להורה . הייתי רוצה לשתפכם בהגיגי תורה שעלו במחשבתי בשנה החולפת לקראת הקריאה בחג הקרוב . בראשית פרשת וזאת הברכה - הפרשה האחרונה - באים לידי ביטוי שני שורשים עמוקים בעולמה של תורה . הפרשה פותחת בתיאור נשגב של המופע הא-לוהי : " וייאמר ה' מסיני 3 א וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מ 1 3 ב : ת קךש מימינו אקזךת למו" ( דברים לג , ב . ( במדר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים