"וחנה היא מדברת על לבה" על ייחודה של תפילת חנה

" וחנה היא מדברת על לבה" על ייחודה של תפילת חנה רות וולפיש חנה היא האשה היחידה שהתנ"ך מספר עליה שהתפללה . תפילתם של גברים לא מעטים מוזכרת ומוכרת ( כגון : אברהם , משה , שמואל , ירמיהו , אלישע וחזקיהו , ( ולמרות זאת , חנה מייצגת בעיני חז"ל את הדמות המתפללת , וממנה למדו הרבה מהלכות תפילה ( ברכות , דף לא , א-ב . ( במאמר זה אבקש לבחון את השאלה מה היה מיוחד בחנה ובתפילותיה , שהפך אותה סמל למתפלל האידיאלי . מתיאור הכתוב ברור שחנה חרגה מן הנורמה של עבודת ה' שהיתה מקובלת באותם הימים . " ותקם חנה אסלי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הלהן ישב על הכסא על ק ! זוזת היכל ה . ' והיא מרת נפש ותתפלל על ה' ובכה תבכה . ותדיר נדר וו גאמר ה' צבאות אם ראה תךאה בעני אמתך וןכךתני ולא תישכח את-אמוזף ונתתה לאמתף זרע א ' : שי , 0 ונתתיו לה' כל ימי חייו ומוךה לא ? עלה על ראשו . והיה כי הךבתה להתפלל לפני ה' ועלי שמר את פיה . וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות , וקולה לא ישמע " ... ( שמואל א א , ט-יג . ( חנה מתפללת ביחידות ובוחרת במשכן כמקום הראוי ביותר להתפלל בו . תפילה במקום המקדש , הנראית בעינינו מובנת מאליה , היתה כנר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים