תוכן

תוכן תעזרי ? ליטול את השליטה על הזמן ראש השנה כיום בו מצטרף האדם לא-לוהים בשליטה על חייו * חנה קהת 3 ? צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה תשובה - תהליך של זקיפות קומה או כפיפותהי * אסתר פישר 6 ? היתכן להיות האמת בשתי דרכים ? בין מנהג לעיון הלכתי - המחלוקת על התרועה * ורד נעם 10 ? "וחנה היא מדברת על לבה" על ייחודה של תפילת חנה * רות וולפיש 13 ? מן הכלל אל הפרט ובחזרה חגי תשרי בהקבלה למבנה התורה * רותי פויכטונגר 17 ? "אבי ואמי עזבוני וה' יאספני" המהלך מתלות לעצמאות בחגי תשרי * שרה זלבסקי 20 ? ביתו ותורתו  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים