השמיעיני את קולך :עיונים במעגל השנה ובפרשת השבוע

ספר העשור ל י ק ו ל ך י השמיעיני את קולך עיונים במעגל השנה וגפדשות השגוע <*& &" ספר העשור ל'קולך עורכת : רחל קרן בית ראובן מס MAKE YOUR VOICE HEARD Readings in die Jewish Calendar and the Torah Portions , Edited 6 y Slachel Jlvien  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים