תוכן עניינים מפורט

תוכן עניינים מפורט פתח דבר 7 מבוא 9 ביולוגיה וסביבה בתפקוד המוח 9 המהפכה ביחס למחלות הנפש והטיפול בהן 10 גישות בחקר המוח 10 האתגרים של מהפכת המוח 11 פרק א - תאים ואותות במערכת העצבים 13 העקרונות של פעולת מערכת העצבים 13 התאים במערכת העצבים 13 מושגי יסוד בתקשורת 14 אותות / זיהוי אותות / תגובה לאותות תקשורת בגוף 15 מבנה תא העצב 15 גוף התא / השלוחות / קווי תקשורת ואספקה אותות במערכת העצבים 17 סוגי אותות במערכת העצבים 19 ההחלטה הבסיסית של תאי העצב 9 נ העברה סינפטית 20 קשת הרפלקס 22 פרק ב - מבנה מעיכת העצבים והתפתחותה 25 מבנה מערכת העצבים המרכזית 25 חוט השדרה spinal cord - גזע המוח brain stem - המוח המוארך medulla oblongata - הגשר והמות הקטן / 77 O , 7 pons and cerebellum - הקטן cerebellum - המוח האמצעי midbrain - מוח הביניים diencephalon -  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד