איור י"ב‭.3.‬ הסינפסה הסרוטונינרגית בעת דיכאון הטרנסמיטר סרוטונין עובר סינתזה בקצות העצבים הקדם־םינפטיים והוא מאוחסן בשלפוחיות. אחרי תהליך השחרור, הטרנסמיטר נקלט בחזרה על ידי טרנספורטר מיוחד, אשר מעורב מחומרים דמויי פרוזאק. כך נוצר במרווח הסינפטי ריכוז סרוטונין גבוה יותר. לסרוטונין יש השפעה גם על אוטו־רצפטורים (קולטנים עצמיים) וחלק מההשפעה שלו היא קרוב לוודאי על ידי השפעה על אוטו־רצפטורים.