ציור ט‭.4.‬ סיכום במרחב שני עצבים קדם־סינפטיים מעצבבים את התא הבתר־סינפטי. גירוי של עצב a בלבד או של עצב b בלבד יוצר תגובה תת־סיפית. גירוי שני עצבים בו־בזמן יוצר תגובה משותפת חזקה יותר, שיכולה להגיע לסף וליצור פוטנציאל פעולה.