איור ט‭.3.‬ הגברה גירויים עוקבים גורמים לתגובה חזקה יותר ולהגברת הסיכוי שאחת מן התגובות תהיה חזקה דיה להגיע לסף וליצור פוטנציאל פעולה.