איור ט‭.2.‬ סיכום בזמן למעלה: עצב שממנו רושמים תגובות בעזרת מגבר. גירוי בודד של עצב גורם לתגובה שהיא מתחת לסף (מצד ימין‭.(‬ שני גירויים עוקבים מצטרפים זה לזה וגורמים לתגובה משותפת שהיא גבוהה יותר מהסף ולכן יוצרת פוטנציאל פעולה.