איור ח‭.4.‬ סינפסה בין עצב לשריר גירוי העצב הקדם־סינפטי גורם לפוטנציאל פעולה, המתפשט לאורך האקסון עד שהוא מגיע לקצה העצב הקדם־סינפטי. שם הוא גורם לאיחוי שלפוחיות עם הקרום הקדם־ סינפטי ולשחרור של מולקולות טרנסמיטר אשר מפעילות את סיב השריר.