ציור ח‭.3.‬ פעילות ספונטנית ופעילות בעקבות גירוי א. לתוך תא שריר מוכנסת מיקרו־אלקטרודה הרושמת את שינוי המתח החשמלי בתוך תא השריר, באמצעות חיבורה למכשיר רישום דרך מגבר. גירוי העצב המוטורי גורם לפוטנציאל סינפטי המופיע ברישום מצד ימין. בהמשך אפשר לראות שני פוטנציאלים ספונטניים; ב. ללא גירוי בעצב המוטורי רואים רק פעילות ספונטנית של חבילות טרנסמיטר המשתחררות מקצות העצב.