איור ח‭.1.‬ הניסוי של אוטו לוי מצד שמאל לב צפרדע המעוצבב על ידי עצב הוואגוס. כאשר עצב הוואגוס איננו מגורה, הלב מתכווץ בקצב מהיר. גירוי של עצב הוואגוס גורם להאטה בפעילות הלב (הרישום התחתון‭.(‬ העברת נוזלים מהלב שמצוי בצד שמאל ללב שמצוי בצד ימין גורמת להאטה גם ללא גירוי עצב הוואגוס של הלב מצד ימין. כך הוכיח אוטו לוי כי גירוי עצב הוואגוס גורם לשחרור חומר (שהתברר כאצטילכולין‭,(‬ שהעברתו מכלי לכלי גורמת להאטה של הלב הימני.