איור ז‭.7.‬ תעלת ‭- AMPA‬ קולטן לגלוטמט גלוטמט יכול להפעיל גם תעלות מסוג אחר הקרויות ‭.AMPA‬ חדירותן ליונים שונה מזו של תעלת H־‭.NMDA‬