איור ז‭.3.‬ דפולריזציה והיפר־פולריזציה דפולריזציה מקרבת את פוטנציאל הקרום לפוטנציאל הסף ובכך מגבירה את הסיכוי שיפרוץ פוטנציאל פעולה. היפר־פולריזציה גורמת להתרחקות של פוטנציאל הקרום מפוטנציאל הסף ולכן היא מורידה את ההסתברות ליצור פוטנציאל פעולה. בשני האיורים העליונים מתוארים פוטנציאל בתר־סינפטי מעורר (מצד ימין) ופוטנציאל בתר־סינפטי מעכב (מצד שמאל‭.(‬