איור ז‭.2.‬ העצבוב יכול להיעשות בין מספר שונה של תאים קדם־סינפטיים ותאים קולטים. בציור העליון תאי עצב רבים מפעילים תא מטרה בודד. בציור התחתון עצב אחד מפעיל תאי מטרה רבים כמו ביחידה מוטורית.