איור ז‭.1.‬ היחידה המוטורית היחידה המוטורית מורכבת מן העצב המוטורי ומכל סיבי השריר שהוא מעצבב.