איור ו‭.14.‬ הרשת הסרקופלסמטית ושחרור סידן ברגע שמתרחש גירוי מתאים, יוני סידן משתחררים מתוך הרשת הסרקופלסמטית וגורמים להתכווצות של השריר.