איור ו‭.13.‬ מבנה הסרקומר במנוחה ובהתכווצות הפילמנטים הדקים מחליקים על פני הפילמנטים הגסים והדבר גורם להתכווצות השריר.