איור ו‭.12.‬ אנטומיה גסה של שריר השלד רואים כי בתוך השריר יש צרורות של סיבים. כל סיב וסיב מעוצבב על ידי תא העצב המוטורי.