איור ו‭.11.‬ התהליכים העיקריים בהעברה הסינפטית בין עצב לשריר