איור ו‭.10.‬ פוטנציאל סינפטי תת־סיפי (קו מקווקו) אם הפוטנציאל הסינפטי גבוה מספיק ומגיע לפוטנציאל הסף, פורץ פוטנציאל פעולה בקרום התא.