איור ו‭.9.‬ התנועה של יוני הנתרן ויוני האשלגן גורמת לזרם סינפטי בתא הבתר־סינפטי. הזרם הסינפטי יוצר פוטנציאל סינפטי כפי שמצוין באיור מצד ימין.