איור ו‭.8.‬ זרם סינפסי דרך תעלת נתרן ואשלגן דרך התעלה הנפתחת על ידי אצטילכולין מסוגלים לעבור גם יוני נתרן וגם יוני אשלגן; לכן זוהי תעלה קטיונית. יוני אשלגן יוצאים החוצה ויוני נתרן נכנסים פנימה. היות שיותר יוני נתרן נכנסים מאשר יוני אשלגן יוצאים, תנועת היונים גורמת לדה־פולריזציה של קרום התא.