איור ו‭.6.‬ קולטנים לאצטילכולין קולטנים לאצטילכולץ מתחלקים בצורה גסה לקולטנים ניקוטינים ולקולטנים מוסקריניים.