איור ו‭.2.‬ מבנה סכמטי של סינפסה בין תא עצב מוטורי לתא שריר