איור ה‭.6.‬ ויסות סינפסות חשמליות הקשר בין התאים יכול להישלט על ידי יוני סידן, יוני מימן או מתח חשמלי.