איור ה‭.5.‬ קשרי מרווח תעלה יונית בץ שני תאים יכולה להיות במצב סגור (מצד שמאל) או במצב פתוח (מצד ימין‭.(‬ הואיל ולכל תא יש קונקסון משלו, כל תא יכול להחליט אם להתחבר לשכן אם לאו.