איור ה‭.4.‬ תא עם רצפטורים תואמים (ימין) ובלתי תואמים (שמאל) רק תאים שיש להם רצפטורים מתאימים מסוגלים להגיב לחומרים מעבירי מידע.