איור ה‭.3.‬ סינפסה חשמלית תעלה יונית מקשרת בין התווך של תא אחד לתווך של תא אחר. התעלה בנויה מקונקסונים. כל קונקסון מורכב משש יחידות של קונקסין.