איור ד‭.6.‬ התקדמות פוטנציאל הפעולה מצד שמאל: סיב עצב במנוחה. לפנים ערך שלילי לעומת ‭./7/7,7‬ מצר ימין: סיב עצב בשיא פוטנציאל הפעולה. הצד הפנימי של הקרום חיובי לעומת צדו החיצוני.