איור ד‭.5.‬ פוטנציאל הפעולה בלב אותו עיקרון של פוטנציאל מנוחה ופוטנציאל פעולה קיים לא רק בתאי עצב אלא גם בתאי שריר ובתאי הלב.