איור ד‭.4.‬ ההחלטה הבסיסית של תא העצב א. לכל תא יש פוטנציאל מנוחה שבו הוא שוהה כאשר איננו מופעל; ב. גירוי גורם להקטנת המתח בין פנים תא העצב לבין החוץ; ג. התגובה יכולה להיות בעוצמה שונה; ד. אם התגובה עוברת את פוטנציאל הסף, פורץ פוטנציאל הפעולה אשר מפעיל את התא; ציר ‭= x‬ זמן‭,-‬ ציר ‭= Y‬ המתח החשמלי בין פנים תא העצב לבין החוץ.