איור ‭.3.7‬ כאשר הקטנת המתח בין שני צדי הקרום מגיעה לערך הסף, פורץ פוטנציאל הפעולה. פוטנציאל הפעולה עובר את פוטנציאל האפס כך שברגע של שיא פוטנציאל הפעולה של פנים־התא הוא חיובי לעומת החוץ.