איור ד‭.2.‬ שינויים קטנים במתח הקרום אינם גורמים ליצירת פוטנציאל פעולה כאשר מתח הקרום קטן יותר וגם כאשר הוא גדל.