איור ג‭.10.‬ מכשיר למדידת מתח חשמלי פוטנציאל המנוחה בתאים. מכשיר מדידה מודד את הפרש המתחים בין תא עצב לבין הנוזל החוץ־תאי. תא עצב במנוחה מציג ערך שלילי לעומת הנוזל הבין־ תאי; ערך טיפוסי של פוטנציאל המנוחה הוא ‭.-70mv‬