איור ג‭.8.‬ חתך דרך תעלה יונית בקרום התא אפשר לראות את הפרוזדור שדרכו היונים נכנסים לתוך התעלה. בחלקה התחתון של התעלה נמצא האזור היכול לעבור ממצב סגור למצב פתוח.