איור ג‭.7.‬ קרום התא קרום התא בנוי ממולקולות של שומנים וביניהן מולקולות של חלבונים. מבחינים בחלבונים הנמצאים על פני השטח, אלה הם חלבונים פריפרליים, ובחלבונים אינטגרליים הנמצאים כתוך הקרום. אחד מסוגי החלבונים האינטגרליים הוא התעלות היוניות.