איור ג‭.3.‬ פיזור יונים בין התא לסביבה אנרגיה אגורה בתוך התא גם על ידי מפל ריכוז יונים בין התא לסביבה. ריכוז הנתרן בנוזל החוץ־תאי גבוה בהרבה מאשר ריכוזו בתוך התא וריכוז הסידן הרבה יותר גדול מאשר בתוך התא. ריכוז האשלגן בתוך התא גבוה בהרבה מאשר ריכוזו בנוזל הבין־תאי.