איור ג‭.1.‬ אנרגיה אגורה בתוך התא בצורה של תרכובות עשירות אנרגיה דמויות ‭,ADP‬ המשחררות אנרגיה בהתפרקותן V־ATP ולפוספט.