איור ב‭.5.‬ מציאת תא מטרה תא העצב שולח שלוחה שבקצה חרוט הגדילה, המחפש ומוצא את תא המטרה.