איור ב‭.4.‬ התפתחות המוח התפתחות המוח מהצינור העצבי עד למוחו של האדם המבוגר (משמאל לימין‭.(‬