איור ב‭.2.‬ מוח האדם (החצי הימני) החלקים העיקריים של מוח האדם. החלק העיקרי הוא קליפת המוח הגדול. שימו לב למיקומם של המוח הקטן, המוח המוארך והגשר.