איור א‭.5.‬ קשת ההחזר (רפלקס) מכה בפטיש על הברך גורמת, דרך שורה של תגובות, לתזוזת הברך. בתא השריר יש תא חישה הרגיש למתיחה מכנית. זו גורמת בתא התחושתי להיווצרות פוטנציאל פעולה המגיע לחוט השדרה, שם ישנה סינפסה כין התא התחושתי לתא המוטורי. כאשר התא המוטורי מופעל, נוצר בו פוטנציאל פעולה המגיע לתא השריר. בסינפסה בין עצב לשריר מופרש טרנסמיטר המפעיל את תאי השריר וגורם להתכווצותם.